21-08-07

SUBPRIME CRISIS : OORZAKEN EN GEVOLGEN

Nu we volop de gevolgen van de subprime crisis zien ( en voelen ), toch eventjes een chronologisch verloop schetsen van de tot nog toe gekende ‘hoogtepunten ‘ , van het begin tot op heden:  

 • 18/07/07 : Bear Sterns ( amerikaanse bank) stuurt het bericht de wereld in dat de waarde van 2 van hun fondsen in elkaar is gezakt als gevolg van de “subprimes“(  hypothecaire leningen met grote risico’s ). De europses beurzen tonen de eerste verliezen. 
 • 01/08/07 : Amercian Home Mortgage , herfinancierder van hypothecaire leningen, is niet in staat om voor $300 miljoen vervallen schulden terug te betalen. 
 • 09/08/07 : BNP Paribas bevriest 3 van hun fondsen die gerelateerd zijn aan hypothecaire leningen. Om de financiële markten gerust te stellen, injecteert de ECB 94.8 miljard euro en de FED 25 miljard USD in het financiële systeem. 
 • 10/08/07 : De markten zijn allesbehalve gerustgesteld en laten wereldwijd grote verliezen optekenen. Opnieuw is er tussenkomst van de centrale banken. ECB voor 61.05 miljard euro en de Fed voor 35 miljard USD. 
 • 15/08/07 : Het feest is nog niet gedaan. De Nikkei daalt tot zijn laagtse niveau in 8 maanden ! De rest van de beurzen volgt, maar op het einde van de dag zijn de grootste verliezen fel gereduceerd. 
 • 16/08/07 : Volgens een studie van Calyon ( filiaal van de franse bank Crédit agricole ), kost deze crisis aan de beleggers wereldwijd rond de 150 miljard USD. 
 • 17/08/07 : Citigroup ( n° 1 bank van de wereld ), kondigt aan dat zij op derivaten van hypothecaire leningen een verlies hebben geleden van 700 miljoen USD. Om dit even in de juiste context te zien : hun winstprognose voor 2007 bedraagt een leuke 20 miljard USD!Eén uur voor het openen van Wall Street, kondigt de FED aan om de discontorente met 0,50 punten te laten dalen. Hiermee zetten ze de deur open om een verlaging van de basisrente* door te voeren. Niettegenstaande de groeiende druk, kwam deze zet als totaal onverwacht. ( zie ook mijn vorig artikel dd. 19/08/07 ) 
* rente waartegen de banken onderling geld lenen/ontlenen. 
Maar hoe is het nu zover kunnen komen ? 
 1.  Het is algemeen geweten dat de meeste Amerikanen op krediet leven. Sedert 2002, toen de rente laag stond ( basisrente bedroeg eind 2002 1,25%, momenteel 5.25% ), zijn de minder behoede Amerikanen massaal leningen tegen hoge rente aangegaan ( de subprimes), waarvan de meeste hypothecaire zijn én met een variabele rentevoet.  
 2. Het merendeel van deze kredietvorderingen werden door de kredietverstrekkers doorgeleend aan zakenbankiers. Deze hebben deze vorderingen dan verpakt en herverpakt in financiële producten en naar de beurs gebracht.
 3.  Feit is dat gedurende de laatste 3 jaar, de rente op deze ‘subprime’ leningen zodanig is gestegen ( tot 18%) dat duizenden Amerikanen niet meer kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen en alzo hun huis verliezen.
 4. Gevolg hiervan is dat op de immobiliënmarkt het aanbod van huizen groter is dan de vraag en dat de prijzen in elkaar zakken. Wanneer de kredietverstrekkers de verkregen huizen dan kunnen verkopen, bekomen zij zelfs de initiële waarde van de lening niet meer. Faillisementen zijn het uiteindelijke gevolg.
 5. Het probleem van de banken is dat door het feit dat deze vorderingen zodanig herverpakt en doorverkocht zijn geweest, het moeilijk is om te weten waar het echte risico zich bevindt en vooral, welke waarde er op te kleven. Aangezien de onderliggende waarde is verdwenen, blijkt dat de waarde van veel fondsen fictief is geworden.
 6. De banken krijgen schrik en willen geen leningen meer verstrekken, tenzij aan zeer hoge prijzen. Op dat moment zijn de centrale banken dan tussengekomen die via tenders kapitaalsinjecties in de markt hebben gedaan. 

 Is dit het einde ? Voor het ogenblik weet men dat 20% van de subprime leningen problemen opleveren. En wetende dat 13% van de totale hypotheekleningen in amerika van het subprime niveau zijn…  geeft dit stof tot nadenken.....niet ?